Meer weten

Heeft u een vraag over het onderzoek?

We hebben de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Mocht uw vraag er niet tussen staan, of het antwoord geeft onvoldoende opheldering, dan kunt u hier online uw vraag stellen aan de helpdesk. De helpdesk is tijdens kantooruren ook telefonisch bereikbaar op 0800-22 55 435. U krijgt dan een medewerker van GfK aan de lijn. 

Betrokken organisaties

De volgende organisaties zijn betrokken bij de uitvoerig van het onderzoek:Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is opdrachtgever voor dit onderzoek. De directie die hiervoor verantwoordelijk is, is de Directie Arbeidszaken Publieke Sector (APS), onderdeel van het Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties (DGBK).

De directie APS zorgt voor voldoende mensen met goede kwaliteiten voor het goed functioneren van de publieke sector van Nederland, tegen aanvaardbare kosten. De mensen die het werk doen in de publieke sector zijn essentieel voor het goed functioneren van de overheid.

Om te zorgen dat de overheid de goede mensen aantrekt, en om te weten wat de ambtenaren van Nederland beweegt, is er informatie nodig. Deze informatie verzamelen we onder andere door het uitvoeren van het PoMo.ABP is het pensioenfonds voor alle mensen die in Nederland werken bij overheid en onderwijs. 2,8 miljoen mensen ontvangen nu of in de toekomst een pensioen van ABP. Pensioen is het inkomen dat u ontvangt als u stopt met werken, als u arbeidsongeschikt raakt of voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Heeft u vragen over uw pensioenregeling? Of over uw eigen pensioen? Kijk eens op abp.nl.

InternetSpiegel helpt publieke organisaties om de prestaties van medewerkers te vergroten. Dit doen we door het management van organisaties te helpen de motivatie en het werkplezier van hun medewerkers te verhogen en goed presterende teams te realiseren.

Enerzijds biedt InternetSpiegel instrumenten aan die organisaties kunnen gebruiken om de beleving van medewerkers in beeld te brengen over de gang van zaken in hun organisatie en die de mate van werkplezier en motivatie van de medewerkers vaststelt. Daarbij reiken we hulpmiddelen aan die het management kan gebruiken om de bevindingen om te zetten naar concrete verbetermaatregelen. Anderzijds ontwikkelen en delen we generieke kennis over de manier waarop organisaties de prestaties van hun medewerkers kunnen vergroten.

InternetSpiegel is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ICTU voert dit programma sinds 2007 uit. Inmiddels maken zo'n 500 organisaties met een publieke taak gebruik van een onderzoek van InternetSpiegel. Hieronder vallen ministeries, gemeenten, waterschappen, provincies, uitvoeringsorganisaties en instellingen in de sector veiligheid.

Het PoMo wordt vanaf 2013 aangestuurd door InternetSpiegel. Voor de uitvoering van het onderzoek werkt ICTU samen met onderzoeksbureau GfK.

Voor meer informatie: www.internetspiegel.nl
GfK werkt voor alle overheden, voor universiteiten en kennisinstituten, voor media, charitatieve instellingen en voor andere non-profitorganisaties.  GfK levert betrouwbaar, onafhankelijk en gedegen onderzoek waardoor klanten betere beslissingen kunnen nemen. Over de hele wereld combineren meer dan 13.000 onderzoek experts hun passie met de jarige onderzoekservaring van GfK. Hierdoor is GfK in staat om wereldwijde inzichten te koppelen aan lokale marktinformatie uit meer dan 100 landen. Er zijn drie vestigingen in Nederland: Amstelveen, Hilversum en Dongen.

Voor meer informatie: www.gfk.com/nl 

Resultaten eerdere metingen
Op www.kennisopenbaarbestuur.nl kunt u de resultaten vinden van eerdere Personeels- en Mobiliteitsonderzoeken. Dit onderzoek wordt sinds 1999 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Flitspanel
Flitspanel is een internetpanel van ruim 20.000 werknemers in de (semi-)publieke sector. Het Flitspanel geeft haar mening over actuele vraagstukken over werken in de (semi)-publieke sector, HRM en werkgeverschap. Zoals de effecten van reorganisaties, tevredenheid over arbeidsvoorwaarden, de invulling van leiderschap en aandacht voor duurzame inzetbaarheid.

Initiatiefnemer van het Flitspanel is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Flitspanel wordt beheerd door het programma InternetSpiegel van ICTU die voor de uitvoering van onderzoeken samenwerkt met onderzoeksbureau GfK.

Voor meer informatie: www.flitspanel.nl