Wat gebeurt er met de resultaten?

Met de resultaten van dit onderzoek krijgen zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als de overige werkgevers in de publieke sector inzicht in de werkbeleving van de werknemers. En omdat het PoMo al vanaf 1999 elke twee jaar is uitgevoerd, beschikken zij over een schat aan informatie over de ontwikkelingen in de werkbeleving van ambtenaren. Overheidswerkgevers hebben hierdoor mogelijkheden om het personeelsbeleid te verbeteren.

De resultaten worden verwerkt tot rapportages, themapublicaties en infographics die in de tweede helft van 2016 te vinden zijn op www.kennisopenbaarbestuur.nl

Op verzoek van andere overheidsorganisaties kan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties delen van het databestand beschikbaar stellen, enkel en alleen voor onderzoeksdoeleinden op het gebied van arbeidszaken. Deze verstrekking vindt plaats onder strikte voorwaarden van privacybescherming.